Blog Detail

สปันไมโครไพล์ เสาเข็มสปันไมโครไพล์


Posted on January 9, 2017 at 9:00 PMสปันไมโครไพล์หรือเสาเข็ม Spun Micropile ผลิตโดย Siam Engineer Co.,Ltd. เล็งเห็นถึงปัญหาการต่อเติมบ้านและบ้านทรุด เนื่องจากการต่อเติมในที่คับแคบด้วยเข็มสั้น จึงได้พัฒนานวัตกรรมที่นำแนวคิดมาจากประเทศญี่ปุ่น คือ “เสาเข็ม Spun Micropile” เพื่อพัฒนาการแก้ไขปัญหาเรื่องการต่อเติมในพื้นที่คับแคบ ให้สามารถตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ได้ลึกถึงชั้นดินดานได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 397-2524 เป็นรายแรกของประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 749-1/397 (เลข -1 คือ รายแรกที่ได้รับมอก. เลขที่ 397) โดยออกให้ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 Spun Micropile ของเราถือเป็นรายเดียวในประเทศไทย ที่ผลิตตามกระบวนการผลิตเสาเข็ม Spun ขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงการทางด่วนพิเศษ มีการเชื่อมต่อด้วยระบบ Plate ตามหลักมาตรฐานสากลของเสาเข็ม Spun ขนาดใหญ่ที่ใช้กันทั่วโลก 

วิธีการติดตั้งเสาเข็มสปันไมโครไพล์

1. การตอกเสาเข็ม จะต้องใช้ตุ้มตอกที่มีขนาด 1-2 ตัน ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการติดตั้งเสาเข็มสปันไมโครไพล์ที่มีพื้นที่ในการทำงานเพียงพอ โดยมีความกว้างของพื้นที่อย่างน้อย 120 เซนติเมตร ยาวประมาณ 300 เซนติเมตร และมีพื้นที่ความสูงของหลังคามากกว่า 320 เซนติเมตร เริ่มต้นด้วยการตอกเสาเข็มลงไปทีละท่อน พร้อมกับเชื่อมต่อเสาแต่ละท่อนให้เข้ากันด้วยการเชื่อมไฟฟ้า และจะต้องทำการตรวจคุณภาพบริเวณรอยเชื่อมต่อด้วยวิธี Penetrant test ซึ่งทำการจดบันทึกตามจำนวนครั้งที่ทำการตอก (Blow Count) โดยเมื่อทำการตอกเสาเข็ม 10 ครั้งสุดท้าย (Last Ten Blows) จะต้องทำการตรวจสอบเรื่องความสมบูรณ์ของเสาสปันไมโครไพล์และการรับน้ำหนัก ซึ่งตามปกติจะต้องใช้ Danish’s Formula เพราะสามารถบอกค่าของการทดสอบน้ำหนักได้ใกล้เคียงมากที่สุด ในบางกรณีอาจจะใช้การทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ด้วยวิธี Dynamic Load Test ได้เช่นเดียวกันกับเสาเข็มขนาดใหญ่ทั่วไป 2. การกดอัดเสาเข็มสปันไมโครไพล์ โดยใช้แม่แรงไฮดรอลิคเพื่อทำการกดอัดเสา การติดตั้งเสาเข็มด้วยวิธีนี้เหมาะสำหรับในกรณีที่ การทำงานนั้นไม่สามารถทำได้ตามวิธีจากข้อ 1 ซึ่งตามปกติจะต้องใช้สำหรับงานเสริมฐานราก เพราะว่าต้องเข้าไปทำงานบริเวณใต้อาคารในพื้นที่ที่คับแคบมากๆ ประกอบกับพื้นที่มีระยะความสูงจำกัด เมื่อทำงานเสร็จสิ้นจำต้องทำการตรวจสอบรอยต่อเชื่อม เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 เพียงแต่การตรวจสอบค่าความสามารถในการรับน้ำหนักนั้น จะต้องทำการตรวจสอบด้วยมาตรวัดแรงดันจากแม่แรงไฮดรอลิคที่ผ่านการสอบเทียบ (Calibration) มาแล้ว (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์)


เสาเข็ม สปันไมโครไพล์

 

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ข้อมูลทางเทคนิค

1. เสาเข็มสปันไมโครไพล์มีความแข็งแรงทนทาน มีความสามารถในการรองรับน้ำหนักได้สูง ไม่น้อยไปกว่าท่อเหล็กที่ใช้งานกันในปัจจุบัน
2. การสร้างความหนาแน่นของกรีต (compaction) ด้วยแรงเหวี่ยงที่มากกว่า 30 เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก ทำให้มวลคอนกรีตนั้น มีความหนาแน่นสูงจนมากกว่าเสาเข็มทั่วๆไป นอกจากนี้ยังมีความทึบน้ำสูง สามารถทนต่อการกรัดกร่อนของสภาพแวดล้อมได้อย่างดี
3. เสาเข็มมีน้ำหนักเบา เพราะว่ามีรูปหน้าตัดแบบกลมและภายในกลวง
4. Spun Micropile มีขนาดสั้นเป็นท่อนที่พอเหมาะกับการขนย้าย ช่วยให้สามารถทำการเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกสบายด้วยแรงคน และยังง่ายต่อการเคลื่อนย้ายในพื้นทำงานที่ค่อนข้างแคบได้อีกด้วย
5. บริเวณรอยต่อเชื่อม มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้แข็งแรงเทียบเท่าตัวเสาเข็ม สะดวกในการเชื่อมต่อเสาเข็มหลายท่อนจนได้ความยาวตามที่กำหนด โดยไม่ลดความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก
6. การติดตั้งเสาเข็มสามารถใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ขนาดเล็กได้ เนื่องจากความสูงของปั้นจั่นไม่สูงมาก จึงทำให้สามารถทำงานในพื้นที่ใต้หลังคาของอาคารเดิมได้โดยสะดวก
7. สำหรับงานที่ต้องการเสริมความแข็งแรงของฐานราก จะทำการติดตั้งได้โดยใช้ Hydraulic Jack
8. ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล บริษัทฯจึงได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.397/2524 เป็นรายแรกของประเทศไทย
9. การควบคุมราคาอย่างเหมาะสม ไม่แพง เมื่อนำไปเทียบกับคุณภาพและความสามารถในการรับน้ำหนัก
(อ่านเพิ่มเติม)
TEL: 086-459-0533 , 02-691-8454-55
Fax: 02-275-3268
Website: www.siam-engineer.co.th
Email: siam_eng@yahoo.com
ID Line: siamgroup
Facebook Fanpage: เสาเข็ม Spun Micropile รายแรกที่ได้มาตรฐาน มอก.397-2524