บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Product

วิธีการทดสอบเสาเข็มในงานสนาม โดยการทดสอบ PT TEST

การตรวจสอบความสมบูรณ์ด้วยสารแทรกซึม Liquid Penetrant Testing (PT) ใช้เพื่อตรวจสอบหารอยร้าว หรือรอยแยกที่ไม่ต่อเนื่องในชิ้นวัสดุ เช่น โลหะ พลาสติก แก้วและเซรามิก เป็นต้น สามารถตรวจสอบหารอยแยกที่มีความกว้างเพียง 0.075 ไมครอน