บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

ข้อควรพิจารณาเลือกใช้บริการ

ได้รับใบรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือระดับประเทศ

 

ควบคุมงานและดำเนินงานโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ

วุฒิวิศวกร,สามัญวิศวกร ,ภาคีวิศวกร ,ผู้ช่วยวิศวกร ,ผู้ควบคุมงาน (โฟร์แมน) รวม 24 ท่าน

 

ได้รับใบรับรองจากสภาวิศวกร ประเภทนิติบุคคล

 

 

ได้รับรางวัลรับรางวัล Safety and Environmental 
จากบริษัท THAI TAKENAKA INTERNATIONAL CO.,LTD. 2 ปีซ้อน