บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Product

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 

 

1. ป้องกันพื้นที่ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการทำงาน

2. ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์

3. ขนย้ายเสาเข็มและปั้นจั่นเข้าหน่วยงาน

4. ประกอบปั้นจั่นก่อนทำการตอกเสาเข็ม

5. ตรวจเช็คระยะ Offset  ระยะการหนีศูนย์ของตำแหน่งเสาเข็ม แกน X -Y

6. ตรวจสอบแนวดิ่งของเสาเข็ม 

7. ดำเนินการตอกเสาเข็มและเชื่อมต่อเสาเข็ม 

8. เช็ค Last 10 Blow (10 ครั้งสุดท้าย) เทียบกับรายการคำนวณ BLOW COUNT

 


1. ป้องกันพื้นที่ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการทำงาน

   

1. ขนย้ายเสาเข็มและปั้นจั่นเข้าหน่วยงาน

  


2. ประกอบปั้นจั่นก่อนทำการตอกเสาเข็ม

    

3. ตรวจเช็คระยะ Offset  ระยะการหนีศูนย์ของตำแหน่งเสาเข็ม แกน X -Y

  

4. ตรวจสอบแนวดิ่งของเสาเข็ม 

                                                                         

5. ดำเนินการตอกเสาเข็มและเชื่อมต่อเสาเข็ม 

 


6. เช็ค Last 10 Blow (10 ครั้งสุดท้าย) เทียบกับรายการคำนวณ BLOW COUNT สามารถรับน้ำหนักตามที่ออกแบบไว้