บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Product

มาตรฐานช่างเชื่อม

ช่างเชื่อมของ บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบช่างเชื่อม ( Welder Qualification Test Record ) จากสมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย ( TWS ) เพื่อพัฒนาความสามารถของช่างเชื่อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล