02-691-8454-55, 086-459-0533
มอก.

บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายเสาเข็ม Spun Micropile พร้อมตอก รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับตรามารตฐาน
มอก.397-2524 ใบอนุญาตเลขที่ 749-1/397

มั่นใจในคุณภาพการรับน้ำหนัก

สามารถทดสอบการรับน้ำหนักในสภาพการใช้งานจริง
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง สะดวก สะอาด ไม่เลอะเทอะ แข็งแกร่งและทนทาน

เจ้าเดียวในประเทศไทยที่ผลิตตามกระบวนการผลิตเสาเข็ม Spun ขนาดใหญ่ ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการทางด่วนพิเศษ มีการเชื่อมต่อด้วยระบบ Plate เหมือนเสาเข็ม Spun ขนาดใหญ่ทุกประการ ซึ่งมีความมั่นคง เเข็งแรง ทนทาน และแน่นอนกว่าการเชื่อมต่อด้วยระบบอื่น

ควบคุมการทำงานโดยวิศวกรชำนาญการ
และทีมงานที่ได้ผ่านการฝึกอบรม
ตามมารตฐานความปลอดภัย และหลักสุตรการปฏิบัติหน้าที่ Constructions Machine เป็นการการันตีคุณภาพของเสาเข็มจากการทำงาน

/

เสาเข็ม Spun Micropile
รายแรกที่ได้รับมอก.397-2524

ลักษณะของเสาเข็มที่ดี

  1. ลักษณะรูปร่างจะต้องไม่โค้งงอหรือบิดเบี้ยว
  2. จะต้องไม่มีรอยแตกร้าวในตัวเสาเข็ม
  3. ผิวของเสาเข็มจะต้องเรียบไม่มีรอยขรุขระ หรือรอยฟองอากาศบนพื้นผิว
  4. ความหนาของเสาเข็มจะต้องไม่ต่ำกว่า 55 มม.
  5. ปลายด้านตัดของเสาเข็มทั้ง 2 ด้าน ( หัวต่อ ) จะต้องไม่เอียงและตั้งฉากกับแนวสะเทิน (neutral axis)
  6. วัสดุหลักที่ใช้ จะต้องได้รับรองมาตรฐาน มอก. เช่นกัน

 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานมอก.397-2524

ใบอนุญาตเลขที่ 749-1/397  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558

มาตรฐานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

วัสดุที่ใช้ในการผลิตทุกขั้นตอนได้รับมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

และหนังสือแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ทางเลือกใหม่ สำหรับงานต่อเติมอาคาร

- สามารถตอกชิดกำเเพงได้ 40 cm. โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างเดิม
- แรงสั่นสะเทือนต่ำ
- เสาเข็ม Spun Micropile 200 mm. ของเรา เป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานมอก.397-2524 จากการกระทรวงอุตสาหกรรม
- รายเดียวในประเทศไทยที่ผลิตตามกระบวนการผลิตเสาเข็ม Spun ขนาดใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการทางด่วนพิเศษ มีการเชื่อมต่อด้วยระบบ Plate เหมือนเสาเข็ม Spun ขนาดใหญ่ทุกประการ 
- มีวิศวกรผู้ชำนาญการควบคุมงาน
- สามารถทำงานในพื้นที่แคบ ใกล้กระจก ในน้ำ ในดินโคลน ใต้ตัวอาคาร ฯลฯ
- ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง สะดวกสะอาด ไม่เลอะเทอะ เก็บงานเรียบร้อย
- มีการตรวจสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มทุกต้นที่ตอก โดยวิศวกร ผู้ควบคุมงาน
- มีรายงานสรุปผลการตอกเสาเข็มให้ลูกค้าหลังจากดำเนินการเสร็จ 

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับเสาเข็ม

 

product

สามารถตอกห่างกำแพงได้ 50 cm.
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

product

หน้ากว้าง 1.2 เมตร

product

สูง 3.2 เมตร ยาว 3.5 เมตร

Product Title

วิธีการทดสอบเสาเข็มในงานสนามโดยการทดสอบ Dynamic Load Test

การทดสอบ Dynamic Load Test
เพื่อประเมินการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม
Product Title

วิธีการทดสอบเสาเข็มในงานสนาม โดยการทดสอบ PT TEST

การทดสอบความสมบูรณ์
ของรอยเชื่อมเสาเข็ม
Product Title

มาตรฐานช่างเชื่อม

ช่างเชื่อมได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบช่างเชื่อม ( Welder Qualification Test Record ) จากสมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย ( TWS )
Product Title

ขั้นตอนการดำเนินงาน

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานตอกเสาเข็ม

บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ผลิตสินค้าที่ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) และเลือกใช้เครื่องมือในการดำเนินงานที่มีคุณภาพ รวมถึงวิศวกรและบุคลากรที่ได้ผ่านการฝึกอบรมทักษะการทำงานเฉพาะด้านและมีประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญในสาขางานที่ทำ ทำให้เรามีความพร้อมที่จะบริการลูกค้า ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ อย่างจริงใจและสุดความสามารถ

Our Portfolio

Open Portfolio

บ้านอยู่อาศัย

Open Portfolio

มหาวิทยาลัย,โรงเรียน

Open Portfolio

โรงงาน

Open Portfolio

โรงไฟฟ้า

Open Portfolio

ศูนย์จ่ายน้ำมัน

Open Portfolio

อื่น ๆ

Read all blogs

Our portfolio Click here to watch video

Our Group

บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

54 ซอยอินทามระ 35 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Phone: 02-691-8454, 086-459-0533
Fax: 02-275-3268​
Email:  siam_eng@yahoo.com
ID Line : siamgroup
Map : Download
Facebook​ Fanpage : เสาเข็ม Spun Micropile รายแรกที่ได้มาตรฐาน มอก.397-2524 


We'll do our best to get back to you within 6-8 working hours.